Kontakt

Obsługa klienta

Warszawa

telefon: 22 100 45 76
fax.: 22 828 95 96
e-mail: [email protected]
ul. Działkowa 131
02-234 Warszawa
(przy ul. Łopuszańskiej 53, tuż obok WKD Raków)

Adres i konto bankowe

Przelew z konta krajowego

Bank Pekao S.A. XVII O/Warszawa
Nr 67 1240 2151 1111 0000 3309 4612
W tytule przelewu prosimy wpisać numer zamówienia.

Przelew z konta zagranicznego

Prosimy korzystać z karty kredytowej lub opcji dostępnych płatności przy składaniu zamówienia.

Dane do korespondencji i faktury

Poczta Kwiatowa Sp. z o. o.
ul. Corazziego 2, 00-087 Warszawa
NIP: 525-21-46-705
REGON 016173969
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XIX
KRS: 0000185818
Kapitał zakładowy 50.000 zł